donderdag, 08 januari 2015 07:57

VIMA in cijfers

In januari heeft de interventiedienst van de lokale politie 1069 interventies afgehandeld. Bovenop de reguliere werking werden nog 78 extra patrouilles georganiseerd in het kader van de terreurdreiging. In totaal werden 61 personen van hun vrijheid beroofd. In 35 gevallen was dit voor het plegen van een misdrijf. Daarvan werden 6 personen ter beschikking gesteld van het parket en 1 persoon overgebracht naar een gevangenis.

Voorbije week werd ingebroken in 7 woningen. Tevens werd diefstal vastgesteld uit 1 voertuig. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werden 2 voertuigen gestolen. De carnavalstoet op zondag is zonder problemen verlopen.

De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) heeft, na evaluatie van de voorbije week, beslist de lopende maatregelen minstens te verlengen tot en met vrijdag 11 december 2015:

  • Het versterkt toezicht met betrekking tot de scholen en woensdag- en zaterdagmarkt blijft gehandhaafd.
  • Het extra toezicht bij het asielcentrum en het station van Vilvoorde blijft aanwezig.
  • Het jachtverbod blijft gelden.
  • Grote evenementen die veel publiek aantrekken, worden nog steeds stuk per stuk geëvalueerd. Kleinere evenementen kunnen gewoon doorgaan.

Bovenstaande maatregelen zullen opnieuw geëvalueerd worden tijdens de zitting van de LIVC op 11 december 2015.

In het kader van Winters Vilvoorde worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de veiligheidsmaatregelen.

Met alle vragen, twijfels, bedenkingen kan u nog steeds terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor de meest recente informatie blijft de LIVC verwijzen naar de website van stad Vilvoorde en de facebook- en twitterpagina’s van stad Vilvoorde en de lokale politiezone Vilvoorde-Machelen.

Laatst aangepast op vrijdag, 04 december 2015 13:05
donderdag, 19 november 2015 09:29

Tips voor bezoekers van evenementen

Ga je binnenkort als bezoeker naar een evenement? Lees dan zeker onderstaande tips:

•Grote zakken of rugzakken laat je best thuis. Voor je vertrekt, check je best nog even de website van het evenement om te zien of rugzakken al dan niet zijn toelaten;

•Vertrek op tijd! De kans bestaat dat je even moet aanschuiven door extra veiligheidscontroles aan de ingang;

•Laat je spullen nooit onbewaakt rondslingeren;...

•Heb begrip voor eventuele extra controles en werk hier vlot aan mee;

•Parkeer je wagen enkel daar waar het is toegestaan. Let op dat je je voertuig niet parkeert op een plek waar er een parkeerverbod geldt! Dit verbod is er om een reden;

•Merk je iets of iemand verdacht op? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de aanwezige security of aan de politie via het noodnummer 101;

•Zorg ervoor dat je altijd je identiteitskaart op zak hebt.

Organiseer je binnenkort een evenement en heb je vragen over de veiligheidsmaatregelen die je kan nemen in het kader van de verhoogde terreurdreiging? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Vilvoordse Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) – het overleg tussen de Lokale politie VIMA en het stadsbestuur van Vilvoorde – is gisteren en vandaag bijeen geweest omtrent de manier waarop de richtlijnen van Binnenlandse Zaken die voortvloeien uit de verhoogde terreurdreiging – de opschaling naar dreigingsniveau 3 van dinsdagmorgen – zullen worden toegepast.

De zorg voor de maximale veiligheid voor alle inwoners van en bezoekers aan onze stad staat daarbij voorop. Om geen nodeloos onveiligheidsgevoel aan te wakkeren wordt ervoor geopteerd om alle geplande manifestaties te laten doorgaan. Wel zullen heel wat extra politiemiddelen worden ingezet om de veiligheid te garanderen.

Zo krijgt de Sint zaterdag naast zijn Zwarte Pieten ook een politie-escorte. Aan de verschillende toegangswegen zullen patrouilles extra toezicht houden.

Ook bij tal van andere evenementen wordt het toezicht verhoogd.

Organisatoren die vragen hebben over de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij hun evenement kunnen zich aanmelden bij de lokale politie via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naast het verhoogde toezicht heeft de burgemeester versterking gevraagd van de federale politie teneinde het station en het asielcentrum extra te bewaken. Indien men niet ingaat of kan ingaan op deze vraag zal de burgemeester op basis van zijn wettelijke bevoegdheid de federale politiediensten vorderen.

Inbraakpreventie is één van de prioriteiten in onze regio. Daarom nemen de politiezones KASTZE, VIMA en ZAVENTEM op vrijdag 13 november 2015 volmondig deel aan de nationale actie rond inbraakpreventie “1 dag niet”. In de drie politiezones zullen via de bakkers in elke zone 15.000 broodzakken verdeeld worden met de slogan Verdachte zaken? Uw informatie is broodnodig! en concrete tips om inbraken te vermijden.

 

Inbraak blijft één van de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen in België. Inbraak kan in vele gevallen nochtans voorkomen worden door eenvoudige maatregelen. Woningen zijn nog steeds weinig of niet beveiligd tegen inbraak. Daarom investeren de politiezones en de preventiediensten naast een repressieve aanpak, ook fors in preventieve maatregelen.

De politiezones VIMA, Zaventem en KASTZE verspreiden vanaf 10 november 45.000 broodzakken bij verschillende bakkers en supermarkten in de regio. Het ontwerp van de affiche van “1 Dag Niet” met zeven tips inzake inbraakpreventie werd op de broodzakken gedrukt. Op deze manier willen we de inwoners bewustmaken rond de acties die ze zelf kunnen nemen om het risico op een woninginbraak te verkleinen.

Concreet willen we de inwoners aanzetten tot het aannemen van veilige gewoonten en het melden van abnormaal of verdacht gedrag. Aangezien broodzakken dagelijks gebruikt worden, is het een ideaal middel om deze preventieve boodschap te verspreiden.

Naast deze nieuwe sensibiliserende actie blijven de zones de bestaande acties inzake inbraakpreventie ondersteunen en uitvoeren. Een mooi voorbeeld hiervan is het gratis beveiligingsadvies. In politiezone Vilvoorde-Machelen kennen we ook de bijhorende veiligheidspremies voor investeringen inzake beveiliging van de woning, de preventieve straatscans, de Speed DPA’s (DiefstalPreventieAdvies) en het afwezigheidstoezicht. Op deze manier werken we samen aan een veiligere regio!

Voor meer info inzake preventie:

Kris Lippens, Preventiecel politiezone VIMA: 02 255 72 43 – 0473/65 73 69

donderdag, 05 november 2015 15:09

Extra toezicht tijdens donkere maanden

Wij zijn op 1 november gestart met ons actieplan “woninginbraken”. Voor het zesde jaar op rij wordt een bijkomende exclusieve ploeg ingezet. Op basis van een evaluatie van het voorbije jaar werd beslist om deze ploeg gedurende vier maanden in te zetten in Koningslo en Machelen/Diegem. Dit actieplan past volledig in de strategische en operationele doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan. De exclusieve ploeg zal ontradend patrouilleren en op geregelde tijdstippen en welbepaalde plaatsen controles uitvoeren. Wij vragen de bevolking om verdachte situaties onmiddellijk te melden op het nummer 02/2533333 van de lokale politie of het nummer 101 voor dringende tussenkomsten.

De 21-jarige man uit Schaarbeek die gezocht werd als verdachte van het dodelijk verkeersongeval in Vilvoorde op 28/10/2015 heeft zich gisteren in de namiddag spontaan aangeboden bij de lokale politie van Vilvoorde-Machelen. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval en vluchtmisdrijf. De man wordt vandaag ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter die over zijn verdere aanhouding zal oordelen.

woensdag, 09 september 2015 21:48

Drie verdachten van gewapende overval gevat

Om 20:00 kregen onze diensten een melding van een gewapende overval op het benzinestation LUKOIL gelegen langs de Mechelsesteenweg in Vilvoorde. Door de snelle reactie van onze interventieploegen konden drie verdachten opgepakt worden. Eén verdachte werd ter plaatse gevat. Twee van zijn kompanen konden na een achtervolging ter hoogte van de Budabrug geïntercepteerd worden. Het betreft drie personen van Turkse origine waarvan er twee geen onbekenden zijn voor politie en justitie. De drie zijn woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De winkelbediende bleef ongedeerd. De drie verdachten worden morgenvroeg voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gerechtelijk onderzoek wordt gestart.

vrijdag, 27 maart 2015 08:34

Nieuwe openingsuren wijkkantoor Diegem

De openingsuren van het wijkkantoor in Diegem worden gewijzigd. Voortaan zal het wijkkantoor open zijn op dinsdag van 16:00 tot 20:00.

De wijkagenten Kris Hernalsteen en Daniella Veber zijn in hun kantoor bereikbaar op het nummer 02/7214518 of via mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdens hun wijkwerk zijn zij altijd bereikbaar op hun gsm. Kris kan je bellen op het nummer 0473/638962 en Daniella op het nummer 0475/464404.

donderdag, 12 maart 2015 07:54

Nieuwe algemene politieverordening

De nieuwe wet van 24 juni 2013 was een uitgelezen kans om de algemene politieverordening aan een grondige herlezing te onderwerpen.

Vilvoorde en Machelen hebben ervoor gekozen om het modelreglement van de provincie Vlaams-Brabant te gebruiken. Er werden wel eigen accenten aan toegevoegd.

De nieuwe wet biedt aan de gemeentebesturen de mogelijkheid om een aantal wijzigingen door te voeren.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

Een verhoging van het maximum bedrag voor de administratieve geldboete naar 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen. Tevens een verlaging van de leeftijd voor minderjarigen van 16 naar 14 jaar. Een aantal gemengde inbreuken zoals bijvoorbeeld opzettelijke slagen en verwondingen zijn opnieuw zuiver strafrechtelijk geworden. Daarentegen zijn bijvoorbeeld graffiti en het opzettelijk beschadigen of vernielen van onroerende goederen nieuwe gemengde inbreuken. Deze zogenaamde gemengde inbreuken zijn inbreuken die zowel strafrechtelijk als administratief kunnen gesanctioneerd worden. Van zodra het parket beslist om niet te vervolgen, start de procedure van de administratieve sancties. Hierdoor wordt straffeloosheid uitgesloten.

Wat staat er eigenlijk in de algemene politieverordening?

Algemeen betreft het bepaalde vormen van overlast en asociaal gedrag die in geen andere rechtsnorm gesanctioneerd worden.

De algemene politieverordening is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken die betrekking hebben op de openbare netheid en gezondheid, de openbare veiligheid en vlotte doorgang, de openbare rust, de groene ruimten, dieren, kleiduifschieten, ambulante handel en de autoluwe zondag. Het geheel wordt afgesloten met de bijzondere bepalingen uit het stafwetboek, de verschillende soorten sancties en de procedures.

Het nieuwe reglement is duidelijker, leesbaarder en telt 155 in plaats van 208 artikels. Het reglement is te raadplegen op de website van de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en de lokale politie Vima.